شرکت های بین المللی همکار شرکت کروم ابزار پارسه

کروم ابزار f-dgs

کمپانی FDGS فرانسه تولیدکننده انواع ژنراتورهای گازی (هیدروژن، هوا، نیتروژن) است که برای دستگاههای انالیتیکال مختلف از قبیل LC-MS/MS، GC، GC-MS و غیره نیازهای آزمایشگاهها را برآورده می کند.

agilent-کروم ابزار

کمپانی  Agilent امریکا در سال 1999 فعالیت خود را شروع کرد و در حال حاضر تولیدکننده مجموعه کاملی از دستگاههای آزمایشگاهی از قبیل ICP-OES, HPLC, GC, AAS،  GC MS, GC MS MS, Spectrophotometer, FTIRدارای حسن شهرت می باشد.

jascoinc-کروم ابزار

کمپانی JASCO ژاپن که در سال 1958 میلادی فعالیت خود را در زمینه اسپکتروسکوپی و تکنیک IR آغاز کرد و در حال حاضر در تولید و ساخت دستگاههای انالیتیکال اسپکتروسکوپی از قبیل Spectrophotometer UV/VIS- NIR, Flurimeter, FTIR, Circular dichroism (CD) در دنیا شناخته شده می باشد.

recipe-کروم ابزار

کمپانی RECIPE با بیش از 30 سال سابقه از تولیدکنندگان پیشرو در زمینه تولید کیت های تشخیصی بالینی برای دستگاههای LC-MS/MS و HPLC شامل تمام اجزای مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل، مانند بافر، معرف های آماده سازی نمونه، استانداردها و کالیبراتورها می باشد.

sciex-کروم ابزار

کمپانی AB Sciex امریکا پیشرو در ارایه دستگاههای کروماتوگرافی مایع به خصوص دستگاههای اندازهگیری بر حسب جرم ملکولی از قبیل: Tandem Mass (LC MS/MS) در حوزه های تشخیصی بالینی و داروسازی می باشد.

لوگو شرکت variane - chrom11 abzar parse کروم ابزار پارسه شرکت خرید company

کمپانی Varian استرالیا ارایه دهنده دستگاههای ICP, AAS, GC در حوزه علوم زیستی، محیط زیست، انرژی، و تحقیقات کاربردی و کاربردهای دیگر بود. Varian در سال 2010 توسط کمپانیAgilent  خریداری شد و در حال حاضر محصولات این کمپانی تحت برند Agilent روانه بازار می گردند.

waters-کروم ابزار

کمپانی Waters امریکا ارایه دهنده دستگاههای کروماتوگرافی مایع از قبیلHPLC, UPLC, Tandem Mass می باشد که در سال 1967 اولین دستگاه کروماتوگرافی مایع را معرفی کرد و در حال حاضر از پیشروان این تکنیک در دنیا به شمار می رود.

fameco-chromabzar

کمپانی FAMECO فرانسه که در سال 2000 میلادی فعالیت خود را در زمینه بازسازی (Refurbished) دستگاههای آزمایشگاهی آغاز کرد و در حال حاضر در زمینه دستگاههای ICP, HPLC, GC, AAS از از برندهایAgilent Waters, PerkinElmer مشغول فعالیت می باشد.