HPLC

خانه/HPLC

مرور کلی

HPLC

روش کروماتوگرافي مايع با عملکرد بالا (HPLC) :

کروماتوگرافي مايع يکي از انواع کروماتوگرافي است که فاز متحرک در آن مايع است.
از HPLC مي‌توان براي خالص سازي مـواد، شنـاسـائـي تـركيبـات و كمّي كردن ميزان و مقادير استفاده كرد. این سیستم در سنجش ويتامين‌ها ،اسیدهای آمینه، داروها و هورمون‌هاي خاص (و‌متابوليت‌هاي آن‌ها) در آزمـايشگاه باليني نيز استفاده مي‌شود که شرکت کروم ابزار پارسه این سیستم را در متدهای مورد نظر برای آزمایشگاههای بالینی راه اندازی می نماید.

کمپانی Jasco از سال ۱۹۷۰ این روش را توسعه داده است و در حال حاضر از جمله کمپانیهای پیشرو در این سیستم در دنیا به شمار می رود.

پنلهای قابل اجرا بر روی دستگاه HPLC Agilent

(برای مشاهده کروماتوگرام، بر روی عناوین کلیک کنید)

 

ChromAbzar Diagnostics by HPLC

Solution

Sample

Detector

Kit Producer

Vitamins

۲۵-OH-Vitamin D3 Serum/Plasma

UV

Chrom abzar parse
۲۵-OH-Vitamin D2 Serum/Plasma

UV

Chrom abzar parse
Vitamins A&E Serum/Plasma

UV

Chrom abzar parse
Vitamin C Plasma

UV

Chrom system

Hemoglobin

Hemoglobin A1c Whole Blood

UV

Chrom abzar parse
Hemoglobin Variants/A2/F/S/ … Whole Blood

UV

Chrom abzar parse

Amino Acid & Drug

Homocysteine Plasma

FLD

Chrom abzar parse
PKU Plasma, DBS

UV

Chrom abzar parse
Antiepileptic Drugs Serum

UV

Chrom abzar parse
Valproic Acid Serum

UV

Chrom abzar parse
Vancomycin Serum

UV

Chrom abzar parse
Acetaminophen Serum

UV

Chrom abzar parse
Salicylic Acid Serum

UV

Chrom abzar parse
β-Carotene Serum/Plasma

UV

Chrom system
Malondialdehyde Plasma

UV

Chrom  system
Coenzyme Q10 Serum/Plasma

UV

Chrom  system
Glutathione Whole Blood

FLD

Chrom  system
Hippuric Acid Urine

UV

Chrom  system
Methylhippuric Acid Urine

UV

Chrom  system
Phenol, o-Cresol, p-Cresol Urine

UV

Chrom  system
t,t-Muconic Acid Urine

UV

Chrom system
Vitamin B1/ B2 Whole Blood

FLD

Chrom system
Vitamin B6 Serum/Plasma

FLD

Chrom system
Vitamin C Plasma

UV

Chrom system
Catecholamines

Urine/ Plasma

EC

Chrom system
Metanephrines Urine

EC

Chrom system
VMA, HVA, 5-HIAA Urine

EC

Chrom system
Serotonin Urine/ Serum/Plasma

EC

Chrom system

دستگاه

 بروشور

 HPLC  Jasco LC-4000 Series
 SFC  SFC Brochure
HPLC LC 4000 JASCO

HPLC LC 4000 JASCO

0 پسندیدن