ATOMIC ABSORPTION SPECTROSCOPY (AAS)

خانه/ATOMIC ABSORPTION SPECTROSCOPY (AAS)
aas copy

مرور کلی

طیف سنجی جذب اتمی از روش هایی می باشد که از نظر دقت، صحت و سرعت آنالیز در دنیا مورد توجه هستند. عمده ترین کاربرد روش جذب اتمی تعیین غلظت عناصر سنگین در نمونه های خاک، سنگ، رسوب، آب و خون با حد تشخیص در حدppm تا درصد است.
روش جذب اتمی برای عناصری که در محدوده غلظتی بالائی قرار دارند مناسب است. در این روش حدود ۲۵ عنصر به صورت تک عنصری از قبیل (Ag, Cu, Pb, Zn, Co، Au، Se، Li، Na، K، Mg، Ca، V، Cr، Fe، Ni، Al، Cd، Mo، Pt، Sr، Mn، Ti، Sn، Ba) مورد آنالیز قرار می گیرند .
شرکت کروم ابزار پارسه ارایه دهنده دو دستگاه طیف سنج جذب اتمی مدل های AA240 و AA240FS ساخت شرکت Varian (ساخت استرالیا) بصورت ریفربیش می باشد.
مدل AA240FS دارای سیستمهای کوره گرافیتی و تولید بخار هیدراید می باشد که سبب افزایش توانایی آن در آنالیز عناصر فلزی بیشتر و حد تشخیص پایین تر می باشد. همچنین این دستگاه می تواند بطور همزمان غلظت ۴ عنصر را در یک نمونه اندازه گیری کند.
مدل AA240 دارای سیستم شعله است و نمونه ها به صورت تک عنصری مورد آنالیز قرار می گیرند.
اساس جذب اتمي بر روي تابش و جذب اتم هاي خنثي در درجه حرارتي پايين تر از طيف تابشي يعني ۲۰۰۰ درجه سلسيوس مي باشد. براي سنجش در اين روش نمونه ها بايد بصورت محلول باشد. در اولين قدم آزمايش محلول حاوي عنصر بوسيله يک شعله که با هوا و استلين ميسوزد در ۲۰۰۰ درجه سلسيوس بخار مي شود. در اثر بخار شدن قسمت اعظم عناصر موجود در محلول به حالت خنثي در مي آيد اين درست بر عکس طيف سنج تابشي است که فقط ۵% عناصر بصورت يوني در مي آيد. بعد از بخار شدن، اتم هاي خنثي شده توسط لامپ کاتدي (لامپ مخصوص براي هر عنصر) جذب مي شود. در اين حالت شدت اشعه تابش اوليه کمتر مي شود. تفاوت شدت دو شعاع برابر با عيار عناصر موجود در محلول است.

0 پسندیدن