اسپکتروفتومتر UV-Visible/NIR

خانه/اسپکتروفتومتر UV-Visible/NIR

مرور کلی

jasco-spectrophotometer

اسپکتروفتومتر برای تعیین مقدار جذب یا عبور طول موجهای مختلف امواج فرابنفش و مرئی توسط ترکیبات شیمیایی، به منظور شناسایی کمی و کیفی تعداد زیادی از گونه‌های معدنی و آلی استفاده می‌ شود.

کمپانی JASCO با بیش از ۵۰ سال تجربه در زمینه طراحی و ساخت اسپکتروفتومتر دوپرتویی، سری V را در ۵ مدل برای برآورده ساختن نیازهای صنعتی و تحقیقاتی به بازار معرفی کرد.

اسپکتروفتومترهای JASCO با بهره مندی بیش از ۷۰ تجهیز جانبی از قبیل کره جمع کننده (Integrating sphere) آنالیز نمونه های جامد و پودر، پروب فیبر نوری، اتوسمپلر، انواع سل نگه دارنده با قابلیت کنترل دمایی، Specular Reflectance ، Absolute Reflectance  و One drop برای نمونه هایی با حجم ۰٫۶ میکرولیتر و تبلت مجهز به قلم استایلوس با درگاه USB و همراه با ۳۰ برنامه مختلف نرم افزاری توانایی اندازهگیری انواع نمونه های جامد، مایع، پودر و گاز را دارد.

  • V-730: مناسب برای کاربردهای عمومی و صنعتی، محدود طول موجی ۱۹۰ تا ۱۱۰۰ نانومتر، پهنای باند ثابت ۱ نانومتر، سرعت اسکن ۸۰۰۰ نانومتر بر دقیقه
  • V-750: مناسب برای تحقیقاتی پیشرفته، اسلیت متغیر ۰٫۱ نانومتر، محدوده طول موجی ۱۹۰ تا ۹۰۰ نانومتر، محدوده جذب خطی تا ۴، دارای آشکارساز PMT
  • V-760: مجهز به ۲ تكفامساز (Double monochromator) ، محدوده طول موجی ۱۸۷ تا ۹۰۰ نانومتر، محدود جذب خطی تا ۶، حذف نویز نوری زیر ۰٫۰۰۰۰۸%
  • V-770: مطالعه در ناحیه NIR مجهز به آشکار ساز PMT/PbS ، محدوده طول موجی ۱۹۰ تا ۳۲۰۰ نانومتر، اسلیت متغیر ۰٫۱ نانومتر در ناحیه UV/Vis و ۰٫۴ نانومتر در ناحیه NIR
  • V-780: مجهز به آشکار ساز فوق حساس PMT/InGaAs برای مطالعه در ناحیه NIR ، محدوده طول موج ۱۹۰ تا ۱۶۰۰ نانومتر با اسلیت متغیر ۰٫۱ نانومتر در ناحیه UV/Vis و ۰٫۲ نانومتر در ناحیه NIR

 

دستگاه

بروشور

UV-VisibleNIR Spectrophotometers

V-700 Spectrophotometer

Jasco V-700 Series – Accessories

0 پسندیدن