پذیرش نمونه های رامان

خانه/پذیرش نمونه های رامان

شرکت کروم ابزار پارسه با تکیه بر تجربه و توانمندی تیم خود و به کمک ابزار به روز و پیشرفته آزمایشگاهی اقدام به ارایه خدمات برای تحلیل کیفی و کمی نمونه هایی رامان می کند.

آنالیز رامان میتواند برای اطلاعات ساختاری و الکترونی در اختیار ما قرار دهد. این آنالیز اطلاعات کاملی در مورد ساختار های کربنی (ساختارهای کربنی نامنظم و آمورف، الماس ها، گرافیت، گرافن، نانولوله، زنجیره های کربنی و …)، ساختارهای مواد دو بعدی (۲D)، ساختارهای مولکولی، تنش و ساختار های بلوری و … در اختیار ما قرار می دهد.

خدمات شرکت کروم ابزار پارسه برای آنالیز رامان:

  • اندازه گیری و تحلیل میکرو رامان
  • لیزر در ۶ طول موج ۳۲۵، ۴۵۸، ۴۸۸، ۵۱۴، ۶۳۳، ۷۸۵ نانومتر
  • اندازه گیری تبدیل فوریه رمان (FT-Raman)
  • لیزر در طول موج ۱۰۶۴
  • بررسی تغییرات طیف رامان وابسته به دما
  • نقشه برداری (Mapping)، تصویربرداری (Imaging)

ارسال نظر