حضور شرکت کروم ابزار در دومین همایش بین اللملی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی شهریور 1396

خانه/حضور شرکت کروم ابزار در دومین همایش بین اللملی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی شهریور ۱۳۹۶

Bio

حضور شرکت کروم ابزار پارسه به عنوان حامی در نمایشگاه جانبی دومین همایش بین اللملی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی که در تاریخ ۷ تا ۹ شهریور ماه ۱۳۹۶ در کرج و در سالن همایش موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر برگزار شد.

ارسال نظر